• امروز سه شنبه, 06 فروردين 1398 - Tue 03 26 2019
 • معرفی روابط عمومی

   

         

               

                خانم  نگار نجمی

                       مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار