• امروز جمعه, 30 شهریور 1397 - Fri 09 21 2018
 • معرفی روابط عمومی

   

         

               

                خانم  نگار نجمی

                       مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار