• امروز دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 - Mon 05 20 2019
 • معرفی روابط عمومی

   

         

               

                خانم  نگار نجمی

                       مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار