• امروز دوشنبه, 28 اسفند 1396 - Mon 03 19 2018
 • معرفی روابط عمومی

   

         

               

                خانم  نگار نجمی

                       مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار