• امروز شنبه, 14 تیر 1399 - Sat 07 04 2020
 • معرفی روابط عمومی

   

         

               

                خانم  نگار نجمی

                       مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار