• امروز جمعه, 01 شهریور 1398 - Fri 08 23 2019
 • شوراهای اسلامی تابعه

  شوراهای اسلامی تابعه

  معرفی روابط عمومی

   

         

               

                خانم  نگار نجمی

                       مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار

  قوانین شوراها

  قوانین شوراها :