• امروز سه شنبه, 27 آذر 1397 - Tue 12 18 2018
 • شوراهای اسلامی تابعه

  شوراهای اسلامی تابعه

  معرفی روابط عمومی

   

         

               

                خانم  نگار نجمی

                       مسئول دفتر و مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار

  قوانین شوراها

  قوانین شوراها :