• امروز دوشنبه, 03 تیر 1398 - Mon 06 24 2019

   

  آقای علی جنگجوی

  سمت : نائب رئیس و خزانه دار شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

   

  آقای منصور شهبازیان

  سمت : عضو شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

  آقای علی بدلی

  سمت : عضو شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :

   

   

  آقای مهدی تاجیک

  سمت : عضو شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

   

  آقای جابر فساء

  سمت : رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :