• امروز دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 - Mon 05 20 2019
 • علی بدلی

   

  آقای علی بدلی

  سمت : عضو شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :