• امروز یکشنبه, 31 تیر 1397 - Sun 07 22 2018
 • علی بدلی

   

  آقای علی بدلی

  سمت : منشی شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :