• امروز چهارشنبه, 15 مرداد 1399 - Wed 08 05 2020
 • علی بدلی

   

  آقای علی بدلی

  سمت : عضو شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :