• امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019
 • علی بدلی

   

  آقای علی بدلی

  سمت : عضو شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :