• امروز شنبه, 16 آذر 1398 - Sat 12 07 2019
 • علی بدلی

   

  آقای علی بدلی

  سمت : عضو شورای اسلامی  شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :