نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران

  • پرینت

بسمه تعالی

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها ، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/10/23 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

 

1.       همانطور كه در نظريه شماره 81/30/1820 مورخ 1381/8/15 اين شورا آمده است، اختيارات و وظايف مذكور در تبصره 4 ماده 71 قانون موضوع ماده 2، و همچنين فراز اخير ماده 73 قانون موضوع ماده 3 ، مبني بر بركناري شهردار از سوي شوراي شهر و نيز تبصره يك و دو اين ماده زائد بر وظايف و اختيارات نظارتي شوراهاي اسلامي موضوع اصل يكصدم قانون اساسي مي‌باشد لذا موارد مزبور، مغاير اين اصل شناخته شدند.

2.        در تبصره‌هاي 4 و 5 ماده 80 موضوع ماده 7، انتخاب قاضي از سوي رئيس دادگستري استان و شهرستان، مغاير بند 3 اصل 158 قانون اساسي است. همچنين عضويت يك نفر به انتخاب نماينده يا نمايندگان شهرستان، مغاير وظايف نمايندگي مي‌باشد.

3.       در ماده الحاقي2، نظر به اينكه در قانون اساسي چنين وظيفه‌اي براي نمايندگان مجلس پيش‌بيني نگرديده است بنابراين ماده مذكور اشكال دارد.

4.       در اين مصوبه بايد قيد گردد، كه رسيدگي اين هيأت‌ها مانع مراجعه ذي‌نفع به مرجع صالح قضايي نمي‌باشد. همچنين بايد تصريح شود اين اقدامات نافي اختيارات فقهاي معظم شوراي نگهبان مذكور در اصل 4 قانون اساسي نيست و الاّ اشكال دارد.


تذكر:

در بندهاي (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده 7 قانون موضوع ماده يك، بعد از واژه «جمعيت» عبارت «بيش از» اضافه شود