• امروز دوشنبه, 28 آبان 1397 - Mon 11 19 2018
  • 27 اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

    27 اردیبهشت ماه روز جهانی "روابط عمومی و ارتباطات" صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق ، علم و هنر است

    این روز متعلق به شاغلین یک حرفه نیست بلکه ویژه تمام کسانی است که به اخلاق حسنه ستوده اند و خداوند نعمت پاسخگویی خوش رویانه به همنوعان را به آنان عطا کرده است.ما معتقدیم که روابط عمومی یک شغل نیست ،یک ویژگی اخلاقی است که هرکسی باید خویش را به آن مزین سازد و آنکه در صف اول مراوده با هموطنان قرار دارد به این مهم اولی تر است

    واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار این مناسبت را به همه مدیران و همکارانی که به "روابط عمومی خوب" متصف هستند و به ویژه همکاران شاغل در واحدهای روابط عمومی شوراهای اسلامی ، تبریک و تهنیت گفته و توفیق روزافزون یکایک آنان را آرزو می نماید.

    «روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار»