• امروز دوشنبه, 28 آبان 1397 - Mon 11 19 2018
 • پیام روز معلم

  در سپیده دم ازل ان زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید
  و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ایی که با قلم تقدیر
  بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه ی زیبای استاد بود
  و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت

  ز پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم

  مریم زند , رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار.