• امروز سه شنبه, 06 فروردين 1398 - Tue 03 26 2019
 • شب های قدر

  الهی

  تو را سوگند بر مظلومیت علی (ع) و دلهای مملو از آه و فغان به حرمت شب قدربینوایان را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان و دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما .

  شب قدر , حاوی نهر نوری است که در زلال پر برکت آن جان مومنان از گناه تطهیر میشود .

  خیر , برکت , خرسندی , سلامت , خوشبختی و سعادت دنیا و اخرت , توشه شب قدرتان باد.

  دکتر مریم زند :رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار