• امروز جمعه, 03 اسفند 1397 - Fri 02 22 2019
  • شهادت امام جعفر صادق (ع)

    امام صادق علیه السلام : کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا نه ,با تامل بنگرد که آیا نمازش اورا از فحشا و منکر باز داشته -پس به اندازه ای که اه او را بازداشته بنگرد از او پذیرفته میشود.

    امشب شب شهادت صادق آل پیامبر است : شبی که خورشید مدینه دانش , چهره فروزان اهل بیت و وارث علوم رسالت , در ظلمتکده دوران منصور , به خون دل نشست ...

    شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر , تسلیت و تعزیت .

    مریم زند : رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار