• امروز دوشنبه, 28 اسفند 1396 - Mon 03 19 2018
  • گردهمایی اعضاء شورای شهر و روستا استان تهران

     

    نخستین گردهمایی اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا استان تهران  با حضور بخشدار و اعضای شورای شهر ها و روستاهای تابع شهرستان شهریار روز پنجشنبه مورخ 96/12/10 در سالن الغدیر وزارت کشور

     

    (روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار)