گردهمایی اعضاء شورای شهر و روستا استان تهران

  • پرینت

 

نخستین گردهمایی اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا استان تهران  با حضور بخشدار و اعضای شورای شهر ها و روستاهای تابع شهرستان شهریار روز پنجشنبه مورخ 96/12/10 در سالن الغدیر وزارت کشور

 

(روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شهریار)