• امروز شنبه, 14 تیر 1399 - Sat 07 04 2020
 • جلسه هماهنگی شورای اسلامی شهرستان شهریار با موضوع بررسی مشکلات و مسائل پیرامون شهر فردوسیه و شاهد شهر برگزار شد

  در این نشست که با حضور آقایان جابرفساء ، ابراهیم زارع ، علی بدلی ، مهدی تاجیک ، ابراهیم سلطانمرادی  ، اسدی شهردار فردوسیه ، سلمانی شهردار شاهدشهر ، کاشانی پور عضوشورای فردوسیه ، رسولی رئیس شورای فردوسیه ، بهمن زاده رئیس شورای شاهد شهر برگزار شده بود در راستای بررسی و رفع مسائل و موضوعات فعلی شهر فردوسیه و شاهد شهر بحث و تبادل نظر گردید .

  جابر فساء رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار ضمن تاکید بر وجود تعامل در راستای رفع مشکلات این دو شهر افزود : مسئولین شهری همواره و تنها از راه تعامل می توانند جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند . و امیدواریم این رویه که همان خدمت رسانی مطلوب و اصلی است در دستور کار همه قرار بگیرد .

  وی در ادامه افزود : رفع مشکلات اصلی در راستای اتصال شهر فردوسیه به شاهدشهر از سمت شهرک مصطفی خمینی یکی از مسائلی است که باید همه عزیزان در راستای ایجاد آن گام بردارند .

  در ادامه این نشست پس از ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات توسط اعضای جلسه مواردی مصوب گردید که به شرح ذیل می باشد .

  مقرر گردید : در راههای ارتباطی شهرک مصطفی خمینی و زمین های نوذری و میدان کاج کمربندی ایجاد شود .

  مقرر گردید : قبل از انجام هرکاری تعامل و نامه نگاری در تمامی ارگانها و شهرداری ها صورت پذیرد .

  مقرر گردید : موضوع تملک زمین و مدرسه قدیمی شاهدشهر که موضوع اصلی در ساعت چند می باشد جهت ساخت پارک و به جای آن زمینی به مساحت 4 هزار و 600 متر به آموزش و پرورش اهدا گردد .

  مقرر گردید : تصفیه خانه شهریار ترتیبی اتخاذ نماید تا کشاورزان شاهدشهر و فردوسیه بتوانند از پساب آن استفاده نمایند .